вторник, 26 април 2011 г.

Мнението на специалистите - за интелектуалната собственост, образованието и връзката с бизнеса с проф. д-р Борислав Борисов


По случай 26 април, Световния ден на интелектуалната собственост, решихме да потърсим мнението на специалисти в областта.
 
Въпреки натоварената си програма, интервю за блога на ПРОФОН даде проф. д-р Борислав Борисов, Ректор на Университета за национално и световно стопанство, създател на катедра „Интелектуална собственост“ и директор на Център по интелектуална собственост към УНСС. От известно време ЦИС към УНСС публикува и изключително интересен ежедневен информационен бюлетин, когото горещо препоръчваме на всички, които държат да бъдат добре информирани с националните и международни новини и тенденции, свързани с интелектуалната собственост. Можете да се абонирате и да получавате бюлетина и по имейл.
 
Ето и какво каза проф. д-р Борислав Борисов за настоящето и бъдещето на интелектуалната собственост, предизвикателствата и отношението на студентите към всичко това:

Кое е най-важното събитие за България в областта на интелектуалната собственост според Вас през последните 12 месеца. А в международен мащаб? 

проф. д-р Борислав Борисов: Най-важното събитие в областта на интелектуалната собственост за последните 12 месеца е двадесет годишнината на катедра “Интелектуална собственост” , както и на интелектуалната собственост като дисциплина и специалност в УНСС и в България. Двадесет години е достатъчно време за проверка на правилността на решението за институционализирането на интелектуалната собственост като образователна и научноизследователска област. Тази годишнина ще бъде чествана съвместно със представители на Световната организация за интелектуална собственост-СОИС, което е допълнително признание както за националната, така и за международната значимост на дейността на академичния състав на катедрата.
 

Мнението на специалистите - оптимистично за бъдещето с Офелия Киркорян-ЦонковаПо случай 26 април, Световния ден на интелектуалната собственост, решихме да потърсим мнението на специалисти в областта.
Ето какво сподели в интервю за блога на ПРОФОН Офелия Киркорян-Цонкова – доктор по право, практикуващ юрист в областта на интелектуалната собственост.
 
Кое е най-важното събитие за България в областта на интелектуалната собственост според Вас през последните 12 месеца. А в международен план? 

Офелия Киркорян-Цонкова: Като практикуващ юрист за мен най-важното събитие за България в областта на интелектуалната собственост е промяната в Закона за авторското право и сродните му права, която беше внесена в НС през м. юли 2010 г., а стана факт едва през м. март 2011 г. Този закон се превърна в голямо предизвикателство както за правоносителите и ползвателите, така и за самите народни представители, които винаги са имали затруднение с вземането на самостоятелни законодателни решения в областта на интелектуалната собственост. Известно е, че българското законодателство в тази област винаги се е развивало като последица на законодателните решения в международен и регионален план. 

Мнението на специалистите - Даниела Ценева-Сапунджиева за интелектуалната собственост
По случай 26 април, Световния ден на интелектуалната собственост, решихме да потърсим мнението на специалисти в областта.

Даниела Ценева-Сапунджиева е завършила Университета за национално и световно Стопанство - УНСС. Магистър по "икономика на интелектуалната собственост". Научните й интереси са в областта на авторското право и сродните му права, и по-специално в областта на музикалната индустрия. Тя е част от редакционната колегия на Националният портал за интелектуалната собственост: ipbulgaria.bg, както и новия портал за авторското право и сродните му права http://copyrights.bg/


Ето какво сподели Даниела Ценева-Сапунджиева относно най-значимите събития в областта на интелектуалната собственост през последната година, бъдещите й очаквания в областта и идеята на двата портала:

Световният ден на интелектуалната собственост е най-добрият повод общественото внимание да се насочи към нейното значение. 

Интелектуалната собственост е термин, с който се описват идеи, изобретения, технологии, произведения на изкуството, музиката, литературата, които са нематериални, когато се създават, но придобиват стойност в материална форма като продукти. Интелектуалната собственост представлява търговско приложение на творческата мисъл. Това не е самият продукт, а идеята зад него, начинът по който тази идея се изразява.


Може също да харесате: