сряда, 2 ноември 2011 г.

Министерство на културата редуцира броя на организациите за колективно управление на авторски и сродни права от 34 на 6

01.11.2011 г. – София. Приключи процедурата по регистрация и пререгистрация на дружествата за колективно управление на права в Министерство на културата, спрямо новите изисквания на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Това доведе до драстично редуциране на броя на организациите - от над 34 до едва 6. Това бе и една от основните цели на промените в закона – да се реформира и регулира сектора на колективното управление на права, в интерес на правоносителите и ползвателите на защитени произведения, така че право да извършват дейността си да имат единствено реално работещите творчески организации. 

Може също да харесате: