сряда, 2 ноември 2011 г.

Министерство на културата редуцира броя на организациите за колективно управление на авторски и сродни права от 34 на 6

01.11.2011 г. – София. Приключи процедурата по регистрация и пререгистрация на дружествата за колективно управление на права в Министерство на културата, спрямо новите изисквания на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Това доведе до драстично редуциране на броя на организациите - от над 34 до едва 6. Това бе и една от основните цели на промените в закона – да се реформира и регулира сектора на колективното управление на права, в интерес на правоносителите и ползвателите на защитени произведения, така че право да извършват дейността си да имат единствено реално работещите творчески организации. Що се отнася до дружествата, управляващи авторските и сродни на авторските права при в музиката (при възпроизвеждане и разпространение, публично изпълнение, излъчване от страна на радио- и ТВ оператори и уебкастинг, предаване и препредаване по кабел, сателит и др.)  вече и официално те са само две. ПРОФОН представлява звукозаписите и музикалните видеозаписи на артистите-изпълнители и музикални продуценти (носители на сродни на авторското права), а композиторите, текстописците и издателите се представляват от Музикаутор.  Списък с регистрираните в Министерство на културата дружества за колективно управление и представляваните от тях права може да бъде открит тук: http://mc.government.bg/page.php?p=52&s=456&sp=0&t=0&z=0

Според промените в ЗАПСП, като носители на първата регистрация, това са и единствените дружества, които имат право да събират, разпределят и изплащат възнаграждения на правоносителите. От гледна точка на творците, това е улеснение за тях – ПРОФОН е единствената организация в България, от която артистите-изпълнители и музикалните продуценти ще получават възнаграждения, когато техните записани песни и видеоклипове се използват от страна на бизнеса у нас. Според правилника на дружеството, ПРОФОН третира по идентичен начин, както своите членове, така и не-членовете и стотиците хиляди правоносители от цял свят, чиято музика се използва в радио- и тв ефира у нас, на публични места (ресторанти, заведения, хотели, магазини) и др.

Това е и улеснение за ползвателите на музика – сега те ще могат да уредят правото си да използват звукозаписите и музикалните видеозаписи на артисти и продуценти в своята дейност само с един договор – с ПРОФОН, като организацията разпределя и изплаща възнагражденията към всички носители на сродни права, чиято музика е използвана.

По този начин се прекратява и дейността и нелоялните практики на други дружества, които събираха възнаграждения, без да ги разпределят и изплащат на реалните правоносители, като ощетяваха както творците, така и ползвателите на музика. В проблемна ситуация се оказаха обектите, извършващи публично изпълнение на музика (ресторанти, магазини, хотели и др.), които през преходния период до обявяване на новата регистрация са били подведени да заплатят възнаграждения на организации без съответната представителност и легитимност. Това още веднъж доказва и необходимостта от сериозен текущ контрол в областта.

Секторът на колективно управление на права, особено що се отнася до музиката, е един от най-динамично развиващите се в България и приключването на процеса по регистрация и пререгистрация на дружествата е положителен факт за всички правоносители у нас. През последните две години ПРОФОН разпредели рекордните 9 млн. лв. за над 50 000 артисти-изпълнители и музикални продуценти от цял свят, чиято музика е била използвана у нас. В уебсайта на организацията, всеки правоносител може да провери дали има да взима възнаграждения: http://prophon.org/bg/members/3. През 2011 г. ПРОФОН е лицензирала използването на музика в над 3000 публични места, радио- и ТВ оператори (включително такива, опериращи в интернет).
Доклад за дейността на ПРОФОН за първото полугодие на 2011 г. можете да отриете тук: http://prophon.org/bg/news/latest/2/49

Интересна информация за последното разпределение на възнаграждения, приключило през м. септември можете да откриете тук: http://prophon.org/bg/news/latest/1/53

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Може също да харесате: