вторник, 26 април 2011 г.

Мнението на специалистите - Даниела Ценева-Сапунджиева за интелектуалната собственост
По случай 26 април, Световния ден на интелектуалната собственост, решихме да потърсим мнението на специалисти в областта.

Даниела Ценева-Сапунджиева е завършила Университета за национално и световно Стопанство - УНСС. Магистър по "икономика на интелектуалната собственост". Научните й интереси са в областта на авторското право и сродните му права, и по-специално в областта на музикалната индустрия. Тя е част от редакционната колегия на Националният портал за интелектуалната собственост: ipbulgaria.bg, както и новия портал за авторското право и сродните му права http://copyrights.bg/


Ето какво сподели Даниела Ценева-Сапунджиева относно най-значимите събития в областта на интелектуалната собственост през последната година, бъдещите й очаквания в областта и идеята на двата портала:

Световният ден на интелектуалната собственост е най-добрият повод общественото внимание да се насочи към нейното значение. 

Интелектуалната собственост е термин, с който се описват идеи, изобретения, технологии, произведения на изкуството, музиката, литературата, които са нематериални, когато се създават, но придобиват стойност в материална форма като продукти. Интелектуалната собственост представлява търговско приложение на творческата мисъл. Това не е самият продукт, а идеята зад него, начинът по който тази идея се изразява.


Развитието на интелектуалната собственост е динамично и свързано с редица събития в национален и международен план.
 
В областта на индустриалната собственост в България се прие нова система за регистрация на промишления дизайн, нова наредба за разглеждане на спорове по закона за патентите и регистрацията на полезните модели. Бяха въведени и нови такси, които се дължат за сертификатите за допълнителна закрила на защитени с патент продукти и средства, промишления дизайн, марките и географските означения.
 
В международен план едно от най-важните събития е, че Комисията по правни въпроси на Европейски Съюз, внесе пакет от законодателни предложения, които да улеснят условията за получаване на единна патентна закрила в рамките на евро съюза, с което ще се улесни неимоверно дейността на международните компании.
 
През месец април тази година в град Женева се проведе най- голямото изложение на изобретения в света, а на 19 май предстои връчване на една от най- престижните награди за изобретателите по света - наградата „Европейски изобретател на годината”, където ще могат да се видят едни от най интересните изобретения - диагностициране гените на Алцхаймер, устройство за пречистване на вода с ултравиолетови лъчи и др.
 
Традиционно Националният портал за интелектуална собственост http://www.ipbulgaria.bg/, обяви своето решение за таз годишния носител на престижната награда за принос в развитието на интелектуалната собственост в България. Награденият е Матю А. Ламберти за работата му за подобряване способността на държавите от Централна и Източна Европа да разследват и наказват престъпленията, свързани с интелектуалната собственост.

В областта на авторското право се приеха промени в закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), влезнали в сила от 25. 03. 2011 г. Промените предизвикаха обществена полемика особено при изменението на разпоредбите относно възнаграждението при свободно използване на произведения закриляни от ЗАПСП. Другите важни изменения засягат, прецизирането на правната уредба, регулираща дейността на организациите за колективно управление на права, завишаване размера на предвидените глоби и имуществени санкции и въвеждането на възможност за налагане на принудителни административни мерки спрямо нарушителите на авторски права.

През месец март тази година се оповестиха тревожни данни от Института по пазарна икономика. Данните са от международен индекс за права на собственост за 2011 г. Според изследването в областта на защитата на права на интелектуална собственост България е получила най-слаба оценка при защитата на авторски права – 3.3 т. По тази причина България се нарежда в челните позиции при нарушаването на авторски права в Европа. Притеснителните данни се потвърждават и от публикуваното резюме на специалния Доклад 301 на Международният алианс за интелектуална собственост (IIPA) за опазването и прилагането на авторските права в България. Според документа в България няма възможност за развитие на музикален он лайн пазар, поради наличието на огромен брой пиратски сайтове,поради липсата на усилия от страна на властите в България за създаването на условия за легален музикален бизнес.

След оповестяването на подобни негативни факти не закъсня и добрата новина, че България е първа в Европа по процентен ръст на приходите от права за публично изпълнение. Това сочат данни на Международната федерация на звукозаписната индустрия за 2010г. Организацията постигнала положителните резултатите е Профон, която през 2010г. отчита над 750 хил. лв. за правата на музиката, излъчвана в търговски и туристически обекти у нас, което е ръст от 61%, спрямо 2009 г.

На 15 април тази година официално бе подписан Меморандум за сътрудничество между Министерството на културата и Съвета за електронни медии относно закрилата на авторското право и сродните му права и прилагането на принципите на европейското медийно законодателство в областта на аудио-визуалната политика.

Независимо от постигането на положителни резултати в областта на управлението на права, несъмнено се потвърждава, че в България нарушаването на авторски и сродни на авторското права е неоспорим факт. Основният въпрос е как би могла да се преодолее тази тенденция? Формулирането на отговора зависи от множество комплексни фактори и действия.

Възможностите на дигиталните технологии оказват мащабно влияние върху начина на произвеждане и разпространение на творби закриляни от авторското право. Със сигурност технологиите ще продължават да се развиват и несъмнено ще основният начин за ”консумирането” на такива творби. Необходимо е да се търсят начини, чрез които да се намерят най-удачните бизнес модели, които да удовлетворяват и балансират интересите на творци и потребители. Ползват се огромни ресурси за ограничаване възможностите на съвременните технологии, и може би този подход за преодоляване на пиратството взима превес над изграждането на бизнес модели, които да се възползват от позитивите на интернет. Защото интернет е най-бързия и евтин начин за разпространение, рекламиране и консумиране на интелектуални продукти. За да се постигне подобен обрат в подхода към ограничаване на нарушението на права ще са необходими мащабни промени в закона за авторското право. 

Подобни промени не биха могли да се случат без участието на държавата и институциите отговорни за развитието на културата, без участието на представители на музикалния бизнес (тъй като най често се нарушават права върху музикални произведения), на организациите отговорни за управлението на права и организациите на потребителите. Нужен е диалог, чрез който да се изгради ясна рамка на съществуващите проблеми и алтернативите за тяхното решаване. Не на последно място от значение е информираността на обществото за значението на авторското право, което обединява и защитава интересите на творци или предприятия развиващи бизнес дейности, които участват в комерсиалната културна дейност.

Организирането на кампании от страна на държавата с подчертан позитивен подход към авторското право по скоро биха „катализирали” творчеството и неговата защита отколкото кампании мото, на които да са „пиратство” и „пирати”.

В краткосрочен план едва ли ще се постигне подобна мащабна промяна, особено за България, но най малко държавата в лицето на отговорните за опазването на авторски права институции биха могли да начертаят приоритетите в тази посока.

От IP Bulgaria считаме, че популяризирането на авторското право в обществото е от изключителна важност, затова по повод на деня на интелектуалната собственост стартираме новият си проект Copyrights.bg – www.copyrights.bg. В новия сайт ще се публикуват български и световни новини за авторско право. Чрез най- актуалната информация в областта, заедно с екип от специалисти по интелектуална собственост ще подпомагаме разбирането на значението на авторското право. Защото авторите на творби трябва да знаят какви права притежават и как могат да получат максимална икономическа изгода от тяхното управление, как могат да получат защита при нарушаването на тези права. Необходимо е популяризирането на сродните на авторските права, носителите на които в лицето на артистите изпълнители, и продуцентите на звукозаписи да могат по най-добрия начин да реализират и защитават своите икономически права.


Даниела Сапунджиева
IP Bulgaria
www.IPBulgaria.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Може също да харесате: