сряда, 19 януари 2011 г.

Развитие на промените в Закона за авторското право и сродните му праваВ секцията на Комисията по културата, гражданското общество и медиите в уебсайта на Парламента е публикувана актуална информация, относно развитието на Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗИД на ЗАПСП).

Публикувани са постъпилите след първо четене предложения от депутати – 6 на брой:


Заинтересованите страни трябва до петък (21 януари) да представят своите становища по предложенията:

В страницата в интернет на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, Секция “Документи” са публикувани всички предложения на народни представители, постъпили по реда на чл.73, ал.1 от ПОДНС по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗИД на ЗАПСП), № 002-01-66, внесен от Министерски съвет.
Всички заинтересовани страни са поканени да представят мотивираното си становище по публикуваните предложения в срок до 21 януари 2011 година (петък), като изпратят същото на електронния адрес на Комисията – kgom@parliament.bg”

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Може също да харесате: